2019-2020 Eğitim Dönemimizde 24 Sıradışı Çocuk arıyoruz!..

Linki tıklayarak Potansiyel Üstün Yetenekliler Okul Öncesi Eğitim Kurumları’na “Ön Kayıt” yaptırabilirsiniz.

GENEL BİLGİLENDİRME

KONTENJANLAR:

Toplam Kontenjan: 24 Öğrenci
Kontenjan Dağılımı: 6 Yaş (8 Öğrenci)
Kontenjan Dağılımı: 3-4 Yaş (8 Öğrenci)
Kontenjan Dağılımı: 5 Yaş (8 Öğrenci)

TARİHLER:

8-24 Ağustos: Test Kayıt
19,20,21,22,23,24 Ağustos: Test Uygulama
26 Ağustos: “24 Sıradışı Çocuk” Belirlenmesi
2-7 Eylül: Oryantasyon Eğitimi
9 Eylül-15 Kasım: 1. Dönem
18-22 Kasım: 1. Dönem Ara Tatil
20-31 Ocak: Yarıyıl Tatili
3 Şubat – 3 Nisan: 1. Dönem
6-10 Nisan: 2. Dönem Ara Tatil
13 Nisan -19 Haziran: 2. Dönem

EĞİTİM SAATLERİ:

5 Tam Gün: 09:00-17:00
5 Yarım Gün: 09:00-13:00
1. ve 2. Dönem Cumartesi Günleri: Atölyeler

ÜCRETLENDİRME:

ÜCRET : 1500 tl + KDV

Ücretlendirmeye Dahil Olanlar:

-Eğitim Programları
-Yemek
(Kahvaltı, Öğle Yemeği, İkindi Kahvaltısı)
-Extra Alan Gezileri ve aile seminerleri

Ücretlendirmeye Dahil Olmayanlar:

-Servis
-Kırtasiye Materyalleri

UYGULANACAK ÖLÇEKLER:

1.AGTE:
Gelişim testİ.
Gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
Bu değerlendirme anne- baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

2. PEABODY
Çocuğunuzun alıcı dil becerilerini ölçmek için kullanılan bir ölçektir.
Gelişim testidir.
Çocukta dil becerileri , kelime dağarcığı ve resimlerle kelime gelişimini belirlemek için kullanılır.

3. METROPOLİTAN
Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara okula hazır olup olmadığını ölçmek için kullanılır.
Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Okul için gerekli becerileri değerlendirme amaçlı kullanılır.

İLETİŞİM ve KAYIT:

Tel: 0552 301 16 18
Mail: iletisim@puyedakademi.com
Adres: Çamlıca Mah. Babacan Sk. No:55 Nilüfer /BURSA

DEĞERLENDİRME KRİTERİMİZ

Yapılacak olan ilk değerlendirme aynı zamanda Ön Test Değerlendirmesi olarak kayıt altına alınacaktır.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
PEABODY(Resim Kelime Testi)
METROPOLİTAN (Okul Olgunluğu Testi)
YARATICILIK

Değerlendirme testleri Psikolojik Danışmanımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Testi “Sözel”Geribildirim

Değerlendirme kriterlerimize göre sıralamada ilk 24’e giren öğrencilerimiz hakkındaki bilgilendirme Psikolojik Danışmanımız tarafından verilecektir.

Değerlendirme testleri Psikolojik Danışmanımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Seçme Kriterimiz

Değerlendirme testlerindeki ağırlıklı yüzdelik sonuçlara göre sıralamada ilk 24’e giren öğrencilerimiz kurumumuzda eğitim alma hakkı kazanacaklardır.

VERİLECEK DERSLER

1. Sanat Atölyesi
2. Bilim Atölyesi
3. Zeka Oyunları
4. Çocuk Yogası
5. Pratik Yabancı Dil Eğitimi
6. Mimarlık Atölyesi
7. Rehberlik Saati
8. Kodlama Eğitimi
9. Mutfak Atölyesi
10. Drama Çalışmaları
11.Müzikli Orf Çalışmaları
12. Kritik Düşünme Becerileri
13. Matematik Oyunları
14.Alan Gezileri

1. SANAT ATÖLYESİ
Öğrencilerin ince-kaba motor becerilerini geliştirmeye ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

2. BİLİM ATÖLYESİ
Öğrencilerin bilimin doğasını anlamasını ve bilimsel süreç becerileri ile yaşam, mühendislik ve tasarım becerileri kazanmasını amaçlamayan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

3. ZEKA OYUNLARI
Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

4. ÇOCUK YOGASI
Çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler. Doğayı ve hayvanları; yoga duruşları, nefes egzersizleri, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları ile daha doğru bir şekilde tanımaya ve anlamaya başlarlar. Böylelikle gözlem yetenekleri gelişir, kendi istek ve ihtiyaçlarını fark ederek beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde yol alırlar.

5. PRATİK YABANCI DİL EĞİTİMİ
Okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme yetilerini güçlendirir, erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekayı geliştirir ve ana dilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır.

6. REHBERLİK SAATİ
Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri, aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları, sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

7. KODLAMA EĞİTİMİ
Öğrencilerin analitik düşünce becerilerini geliştirmesi, bilgisayar dünyası ve teknoloji ile tanışma, mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi, bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma, görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi, çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi, akıl yürütme becerisinin gelişmesi, analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma, olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme gibi beceriler edinilmektedir.

8. MUTFAK ATÖLYESİ
Bu atölyede temel amaç yine tüm atölyelerde olduğu gibi, dikkat, koordinasyon, miktar algılaması, bütüncül bakabilme, üretebilme, kendini ifade edebilme, insanlar için bir şeyler yapabilme ve somut olarak sunabilme gibi beceriler sunabilmektir.

9. DRAMA ÇALIŞMALARI
Drama, lider ve katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doğaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düşünceyi canlandırması olarak ifade edilebilir. Drama çalışmalarına katılan bireylerin, çalışmalar sırasında kendilerini ve diğer katılımcıları tanıma, iletişim becerilerini geliştirme, kendini anlama ve ifade etme berecisini geliştirme gibi bazı olumlu kazanımları olmaktadır.

10. MİMARLIK ATÖLYESİ
Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisini, hayal gücünü ve el becerisini geliştirmek olmak üzere öğrencilere sorumluluk duygusu aşılaması, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artırması, incelemeye, gözleme ve araştırmaya yöneltmesi, grup çalışmalarında paylaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmesi, ders başarısını artırması ve daha mutlu bireylere dönüşmelerini sağlaması adına çalışmalar yapılmaktadır.

AÇIKLAMALAR

TEST KAYIT: 8-24 Ağustos tarihleri arasında; http://www.puyedakademi.com/okul-oncesi-egitim/ linkine tıklayarak test önkaydı yaptıran öğrencilerimiz test uygulaması için önkayıt yaptırabilirler.

TEST UYGULAMA: 19, 20,21,22,23,24 Ağustos tarihlerinde AGTE, PEABODY ve METROPOLİTAN testleri önkayıt yaptırmış olan öğrencilerimize ücretsiz olarak Potansiyel Üstün Yetenekliler okul Öncesi Eğitim Kurumları binasında uygulanacaktır.

24 SIRADIŞI ÇOCUK: Uygulanan testlerin ağırlıklı ortalamaları hesaplanarak kurumumuza kontenjanlar dahilinde kabul edilecek 24 SIRADIŞI ÖĞRENCİ sıralaması velilerimiz ile paylaşılacaktır.

ORYANTASYON EĞİTİMİ: Seçilmiş olan 24 SIRADIŞI ÖĞRENCİ için özel olarak hazırlamış olduğumuz oryantasyon eğitimimiz 2-7 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrencilerimize sunulacaktır.

EĞİTİM DÖNEMİ : 24 SIRADIŞI ÖĞRENCİMİZ ile sıradışı iki dönemi kapsayan eğitim dönemimiz 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır.