Farkındalık Seminerleri Serisi #2

POTANSİYEL ÜSTÜN YETENEKLİLER VELİ / ÖĞRETMEN FARKINDALIK SEMİNERLERİ
(Sosyal Sorumluluk Projesi)

2019-2020 Dönemi


2019-2020 Dönemi’nde Hedefimiz:1000 Öğretmen ve 1000 Veliye Farkındalık Semineri Vermek!..

FARKINDALIK SEMİNERLERİNİN GEREKÇESİ


Üstün Potansiyelli öğrencilerin çoğu farklı ve özel bir eğitime ihtiyaç duyar. Başarıya ulaşmaları, mutlu olmaları, ihtiyaçlarını gidermeleri için özel eğitim şarttır. Fakat Türkiye’de üstün çocukların kendilerini ait hissedecekleri bir okul, eğitim programı veya kurum bulmak neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte üstün potansiyelli çocukların karşılaştıkları ilk ve en büyük engel, onların fark edilmemesidir.
Literatüre bakıldığında ailelerin ve öğretmenlerin gözlemi üstün zekalı çocukların belirlenmesinde oldukça önemlidir. Çocuklar gelişimsel açıdan vakitlerinin en büyük kısmını okullarda geçirdiğinden, özellikle okullardaki öğretmenlerimiz onların fark edilmesi ve doğru yönlendirilmesi adına kilit rol oynamaktadır.
Birçok üstün zekalı çocuk ‘sorunlu’, ‘uyumsuz’, ‘hiperaktif’ olarak görülmekte ve uyumsuzlukları nedeniyle psikologlara yönlendirilmekte, ilgi alanları ve yetenekleri destekleneceği yerde ‘hastalıklarının!’ tedavi edilmesi için yanlış yönlendirilmektedir. İşte, tam da bu sebeple üstün potansiyelli çocukları sınıf içinde gözlemleyerek doğru yönlendirmek, öncelikle o bireyi büyük bir yanlıştan kurtarmak adına, sonra ise ülkemiz için kritik öneme sahip olan bu bireyleri fark ederek onların doğru eğitim alması için ilk adımı atmış olacağız.
Püyed Sosyal Sorumluluk kapsamında Potansiyel Üstün yetenekliler Farkındalık Seminerleri projesiyle öğretmenlerimize katkı sunmak istiyoruz.

FARKINDALIK SEMİNERLERİNİN İÇERİĞİ


Potansiyel Üstün Yetenekliler Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Potansiyel üstün Yetenekliler Okul Öncesi Eğitim Kurumları’nın kurucu müdürü Cansu ALDEMİR tarafından verilecek olan farkındalık seminerlerinde;
1. Tarihsel Gelişim
2. Üstün Potansiyelli Bireylerin Gelişimleri
3. Üstün Potansiyelli Bireylerde Aşırı Duyarlılık
4. Üstün Yetenekli Bireylerde Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Yaratıcılık Özellikleri
5. Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminde Öğretmenin Rolü

FARKINDALIK SEMİNERLERİNİN KAZANIMLARI


1. Geleneksel eğitim sisteminde pek fazla yer verilmeyen üstün/potansiyel üstün öğrencilere ve yaşadıkları zihinsel ve duygusal durumlara dair farkındalık geliştirmek,
2. Zeka, yetenek, gelişim testleri kullanım amaçları, önemi ve uygulama biçimleri hakkında farkındalık geliştirmek,
3. Üstün/potansiyel üstün öğrencilere karşı doğru tutum ve davranışlar sergilemek noktasında farkındalık geliştirmek,
4. Çocukların gelişiminde öncelikli rol oynayan aile ve öğretmenlerin bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamak,
5. Üretilen bilgi ve yaratılan farkındalık sayesinde seminere katılan kitlenin kendi çevresine bu değerli bilgileri yaymasını ve farkındalığın tüm toplumda artmasına katkı sağlamak,

EĞİTMEN: CANSU ALDEMİR


1990 doğumlu Cansu ALDEMİR, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm’lerinde tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Üstün Zekalıların / Yeteneklilerin Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını sürdürmektedir. Potansiyel Üstün Yetenekliler Okul Öncesi Kurumları’nın kurucu müdürlüğünü yapmaktadır. Potansiyel Üstün Yetenekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve İdil isminde dünya tatlısı bir kız çocuğunun annesidir.

Katıldığı Kurs ve Seminerlerden Bazıları:


▪ 24-25 Ekim 2015 – ODTÜ 3. Zekâ ve Yetenek Kongresi ▪ 28-29 Kasım 2015 – İstanbul Aydın Üniversitesi ICGE 2015 Uluslararası Üstün/Özel Yeteneklilerin Konferansı ▪ 07-08-09 Nisan 2017 – Tüzdev – Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi ▪ 04 Mayıs 2017 – Momtalks ▪ 29 -30 Eylül 2017 Bursa Gökyüzü Gözlem Şenliği – Atölye Lideri▪ 26 -28 Ocak 2018 – TABA Düşünme Teknikleri Öğretmen Sertifikası▪24 – 25 Şubat 2018 – TAZOF Eğitmen Sertifikasi ▪4 -5 -6 Mayıs 2018 – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Konferansı (Bildiri Sunumu )

Düzenlediği Projelerden Bazıları:


▪ 2015 – halen Potansiyel Yetenekliler Kişisel Gelişim Kursunda Üstün Yetenekli ve Normal düzeydeki çocuklar için Farklılaştırılmış Eğitim Programı hazırlama ▪ 2015-2016 TEV Dr. İbrahim Öktem Anaokulu Zenginleştirme Programı Sosyal Sorumluluk Projesi – Öğretmen Eğitimi ▪ 04-16 Temmuz 2016 PÜYED Üstün Yetenekli Çocuklar Yaz Kampı ▪ 23 Ocak – 3 Şubat 2017 – Püyed Üstün Yetenekli Çocuklar Sömestr Kampı 05-16 Temmuz 2017 PÜYED Üstün Yetenekli Çocuklar Yaz Kampı ▪ 16 Temmuz 2017 Bilim Teknoloji Merkezi Öğretmenlerine “Üstün Yetenekli Çocuk Kimdir?” konulu seminer 2015- 2017 Bursa Teknik Üniversitesi Üstün Yetenekliler Hafta Sonu Zenginleştirilmiş/Farklılaştırılmış Eğitim Programı ▪ 21 – 25 Ağustos 2017 Bursa Bilim Teknoloji Merkezi – Püyed İşbirliği ile Üstün Yetenekliler Yaz Kampı

Konuşmacısı Olduğu/Düzenlediği Eğitim ve Seminerler


“Matematiksel Yatkınlık ve Yeteneğin Geliştirilmesi” Dr. Burcu Durmaz,“Özel Yetenekli Çocukların Psikolojisi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” Yrd. Doç. Dr. Marilena Zinovia Leana-Taşcılar, “Çocuğum ve Teknolojİ” Yrd. Doç. Dr. YAVUZ SAMUR, “Açık Oturum – Söyleşi” UZM. E. YEŞİM SALGUT, “Hayal ve Hedef Belirleme” Yazar Esra Avgören ,“Uzayın Derinliklerinden” Prof. Dr. Serdar Evren, Aslında Zeki Ama…” Uzm. Özge Selçuk Bozkurt 15 Temmuz 2017 “ Gelecek Uzay Projeleri” Dr. Selçuk Topal

İLETİŞİM ve KAYIT


Adres: 19 Mayıs, Pembegül Sk. 16120 1/1 Nilüfer – Özlüce / BURSA
Tel: 0 552 449 16 19
Mail: kurumsaliletisim@puyedakademi.com

Eğtitim programımıza katılım için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Program ile ilgili yazılı bilgilendirmeleri ve program koşullarını okudum