GELİŞİM ve ZEKA TESTLERİ

Bireylerin zihinsel ve duygusal özelliklerinin belirlenmesi, doğru yönlendirmenin yapılabilmesi için gerekli durumlarda psikolojik test ve envanterler uygulanmaktadır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) ,6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır.

WISC-IV sadece bir zeka testi olmakla kalmayıp, çocukların uzmanlar tarafından bir çok yönüyle yorumlanabilmesine de yardımcı olmaktadır. Çocukların hem norm grubu içerisindeki düzeyini, hem de kendi içinde güçlü alanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmektedir. Temel testlerin yanı sıra gerekli durumlarda yapılan ek testler ile öğrencinin okul başarısı ve akademik düzeyine dair bir yorumda da bulunulabilir. Test raporuna göre, gerekli görülen destekleyici faaliyetlere dair öneriler ve yönlendirmeler yapılır.

Başvuru Yap

MOXO Testi

d-CPT MOXO Testi  6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Son birkaç yılda ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB ve diğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak uzman hekimler tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 150’nin üzerinde hastane ve klinikte uygulanmaktadır.

Başvuru Yap

Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesi amacıyla uygulanır. Çocuğun zihinsel becerileri, kas gelişimleri, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olur. Çocuk da gelişimsel olarak farklılık veya gerilik varsa fark edilmesini sağlar.

Başvuru Yap

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

İlköğretime başlayacak olan 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocukların okula hazır olup olmadıklarını ölçmek amacıyla yapılır.

Başvuru Yap