PuyedAkademi Atölyeleri

DİJİTAL OYUN TASARIMI ATÖLYESİ

Global ölçekte 1 milyarı aşmış oyuncu sayısı ile bilgisayar oyunları, eğlenceden eğitime uzanan disiplinler arası yapısı ile yaratıcı endüstrilerin başında gelmektedir.Özellikle son on beş yılda mobil platformların ve web teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde oldukça yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür. Dijital Oyun Tasarımı alanının dünyada ve Türkiye’de cazip koşullar içermesine rağmen, ülkemizde yeterli bir eğitim olanağı mevcut değildir. Normalde üniversitede ders olarak okutulan dijital oyun tasarımı dersini yaşları küçük fakat zihinleri büyük çocuklara verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                 : 7-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

YARATICI SANAT ATÖLYESİ

Sanat dünya üzerindeki tüm toplumlar tarafından kabul gören bir bilim dalıdır. İnsanın kendini yansıtma aracı olarak sanatı bilimden, bilimi de felsefeden ayırmak imkansızdır. Dünyaya yön veren büyük buluşların sahiplerinin aynı zamanda iyi birer sanatçı olmaları bu yüzdendir. Günümüz teknolojisi sanata bakış açısını farklılaştırsa da aynı zamanda sanata olan ihtiyacın artmasını da sağlamıştır. Nasıl ki Steve Jobs’ın üniveriste yıllarında gittiği kaligrafi dersleri güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayar olan Mac’in oluşumuna katkı sağladıysa tüm bireyler için sanat, yaşama kazandırılan bir bakış açısı, olumlu bir vizyondan daha öte bir olgudur. Tarih boyunca bilimin ve tarihin tek başına yakalayamadığı çizgiyi çoğu zaman sanat yakalayabilmiştir. Sanat akımları, sanatçılar, eserler, uygulamalar… çok daha fazlası bu atölyede.

Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                  : 7-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

STEM CHALLENGES

İçinde bulunduğumuz çağda, tüm bireylerden meraklı, araştırmacı ve üretici olması beklenmektedir. Bu sebeple, bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri gerekli görülmektedir. Bireylerin soru sorma, araştırma, üretme, buluş yapma becerilerini ve ilgilerini ortaya koyabilmesi için eğitim süreçlerinde STEM disiplinleri alanlarındaki bilgilerini ve becerilerini bir araya getirebildikleri proje tabanlı öğrenme STEM eğitimi etkinliklerinin içine dahil edilmeleri gerekmektedir. STEM eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. STEM eğitiminin, bilim ve teknoloji üretimi ve mühendisliğe yönlendirmesi, öğrencilere disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırması ve öğrencilerin projelerini somut olarak hayata geçirebilmesini sağlaması sebebiyle günümüzün en önemli eğitim yaklaşımlarından birisi olduğu söylenebilir.

Eğitim Süresi : 12 HAFTA

YAŞ                  : 8 -12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN BİLİM İNSANLARI VE DENEYLERİ

Bu atölyelerin amacı; öğrencilerin bilim tarihindeki değişimleri görmeleri, yaşamımızda çok büyük etkisi olan bilim insanlarını tanımaları, onların düşünme biçimlerini anlamaları, onların yaptığı deneyleri yaparak sonuçlarını not etmeleri, gözlem/yorum yapmaları, değerlendirmeleri ve farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Alessandro Volta’nın icat ettiği ilk piller, Da Vinci Makineleri, Tesla’nın kablosuz elektriği ve Leiden Şişesi gibi deneylerden tutun da hidrolik aletlerin icat edilmesindeki ilk adımları atan Robert Boyle’un basınç deneyleri, Marie Curie’nin hayatı ve yaptığı çalışmalar, Einstein’ın görelilik kuramı ve daha birçok bilim insanını konu edineceğiz.

Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                  : 7-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

KRİTİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ

TABA Kritik Düşünme Stratejileri

Şu anda yaptığınız her şey düşünme yönteminiz tarafından belirlenir. Bu derste iyi düşünenlerin kullandığı araçlar konusunda sizi uyaracak ve kullandığınız yöntem ve uygulamalar örnekler üzerinden incelenecektir. TABA Kritik

Düşünme Tekniklerinin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

1: Öğrencilerde kavram gelişim düzeyini değerlendirmek, veriyi organize ederken yeni ilişkileri keşfetmelerini teşvik etmektir. Öğrenciler bilginin ve fikirlerin çeşitli bileşenlerden oluştuğunu ve fikirlerin ve verinin bileşenleri arasında ilişkiler olduğunu kavramalıdırlar. Bu tekniğin aşamaları öğrencilerin bu ilişkileri keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.
2: Anlama, nedenlerin ve sonuçların öngörüsünü veya çıkarımını sağlayan nedensellik şemalarının geliştirilmesine bağlıdır. Bu teknikler ile amaç veri ve çıkarımı yapılan olaylar arasında nedensel ilişkiler kurmak, nedensel çıkarıma ilişkin olayları öngörmek veya çıkarımında bulunmak; öğrencilerin nedensel şemalar oluşturmalarını, veri ve olaylar arasında yeni ilişkiler ve bağlantılar kurmalarını desteklemektir.
3: Öğrencilerde çatışma çözümü becerilerini geliştirmek, çatışma durumunda oluşan davranışları ve duyguları kritik ederek olası sonuçlar hakkında çıkarımda bulunmak ve alternatif çözüm üretmek, çatışma durumları arasında analojik muhakeme yaparak doğrudan benzeşim kurmalarını sağlamak ve empati davranışını geliştirmektir.
4: Öğrencilerin öngörü üretiminde çoğul düşünmelerini ve mantıksal ilişkilerin parametrelerini oluşturmalarını teşvik etmek, öngörüleri ve bu öngörülerin oluşma koşullarını birbirine bağlayan nedensel bağlantı zincirleri oluşturmak, mantık ve kritik düşünmeyi çoğul çıkarım üretimine uygulamaktır.5: Anlama, nedenlerin ve sonuçların öngörüsünü veya çıkarımını sağlayan nedensellik şemalarının geliştirilmesine bağlıdır. Bu teknik ile amaç veri ve çıkarımı yapılan olaylar arasında nedensellik ilişkileri kurmak, öngörülere veya nedensel çıkarıma ilişkin olayları öngörmek veya çıkarımında bulunmak; öğrencilerin nedensel şemalar oluşturmalarını, veri ve olaylar arasında yeni ilişkiler ve bağlantılar kurmalarını desteklemektir.

Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                  : 8-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

PÜYEDGARAGE – DENEY TASARIMI

Püyed, geleceğini tasarlayan bireylere ayrıcalık sunmaktan gurur duyuyor. Apple, HP, Google, Disney, Amazon gibi birçok teknoloji genç ve dinamik girişimcilerin azimleri sayesinde bugünün büyük şirketleri haline geldiler. Ve bu günün büyük şirketlerin temeli, kurucularının kendi imkanları ile oluşturdukları özgün çalışma ortamlarında, evlerinin altında bulunan garajlarda atılmıştır. Olabildiğine ilkel materyallerden, ileri teknolojiye sahip setlere kadar tüm detayları düşünülmüş PüyedGarage’da bireyler deney yapmayacaklar, deneyin tasarımını yapacaklar! Deneyin tasarımı ile ilgili kullanmayı öngördükleri tüm materyalleri kendileri belirleyecekler ve kendileri deneyecekler. Öngörülen sonuca ulaşamadıklarında ne olacak derseniz? Tabi ki tekrar deneyecekler.  Aynı zamanda kendi ihtiyaçları ve ilgileri için özel olarak kullanabilecekleri bu ortamda
bilim adamları ve icatlar hakkında bilgi sahibi olurken, kendi hızlarında, kendi öğrenme biçimlerinde ve kendi isteklerine göre özgürce çalışabilecekler. Yalnız şunu belirtelim: PüyedGarage’da bireylere hiçbir şey hazır sunulmayacak. En küçük detay ile kendileri ilgilenmeliler. Kim bilir, belki on yıl sonra tercih edecekleri yaşamın temeli PüyedGarage’da atılan adımlarla şekillenecek.

Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                  : 9-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

YARATICI PROBLEM ÇÖZÜMÜ

Yaratıcı Problem Çözümü tekniği (YPÇ), yapılandırılmış aşamalardan oluşan ve problemlere yaratıcı çözümler üretmek kadar yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir tekniktir. İlk olarak Osborn’un ve Parnes’in çalışmalarıyla ortaya çıkan bu teknik günümüze dek geliştirilerek kapsamı genişletilmiştir. Yaratıcı Problem Çözümü tekniği, fırsat oluşturma, bilgiyi keşfetme, problem şekillendirme, fikir üretme, çözüm geliştirme ve kabul oluşturma olarak yapılandırılmış altı aşamadan oluşmaktadır (Triffinger, Isaksen & Sead-Dorval, 2006). YPÇ’nin her aşaması öncelikle fikir üretimi ile başlar daha sonra bu fikirlerin eleştirilmesi ve seçimi ile devam eder. Her aşamanın başlangıcında çoğul düşünme (bir probleme ilişkin olarak çok sayıda fikir üretimi), sonrasında ise tekil düşünme (bir probleme ilişkin olarak en doğru veya en iyi fikrin seçimi) becerileri kullanılır.

YPÇ’yi kullandığımızda aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecek ve bunlara ilişkin becerilerimizi geliştireceğiz.

 • Yeni fırsatların, zorlukların ve amaçların tanılanması
 • Sorun durumu oluşturan en önemli zorluğu keşfedebilmek amacıyla soruna ilişkin bilgilerin ve verilerin toplanması ve incelenmesi
 • Problemin çeşitli biçimlerde ifade edilmesi ve problem çözümüne ilişkin fikirleri kıvılcımlayabilecek problem ifadesinin seçilmesi
 • Seçilen problemin çözümü ile ilgili olarak çok çeşitli ve sıradışı fikirlerin üretilmesi
 • Olası çözüm fikirlerini incelemek ve seçmek amacıyla çeşitli ölçütlerin belirlenmesi
 • Olası çözümlerin değerlendirilmesi
 • En iyi çözümlerin seçilmesi
 • Ayrıntılı bir uygulama planının tasarlanması ve bunun uygulanması

 

 1. Aşama: Fırsat Oluşturma

Bu aşamanın amacı zorlukları, sorun durumlarını veya ilgileri araştırarak üzerinde çalışma yapılabilecek kapsamlı genel bir konu veya karışıklık bulmaktır. Bu aşamanın amacı bir problem bulmanın aksine, YPÇ tekniğini kullanabileceğimiz genel bir konu, bir problem alanı veya genel bir ilgi alanı keşfetmektir. Temel sorumuz “üzerinde çalışacağımız zorluk, fırsat veya sorun durumu nedir?” olmalıdır.

 1. Aşama: Bilgi Bulma

Bilgi bulma aşaması; gerçekleştirmek istediğimiz amaca ilişkin evreni keşfetmemize, sorun durumunun en önemli boyutları üzerinde odaklanmamıza ve amaca ilişkin problemleri tanımlamada kullanabileceğimiz bilgilerin toplanmasına yardımcı olur. Bu aşamada amaç hakkında bilinen bilgiler incelenmeli, problem durumunu yeterince anlayabilmek için gerekli olan ek bilgiler saptanmalı ve toplanmalıdır.

 1. Aşama: Problem Bulma

Bu aşamanın amacı; üzerinde çalışılabilecek, fikir kıvılcımlayıcı, çeşitli çözümlere açık, yeterince spesifik ve amacımıza ilişkin bir problem ifadesi oluşturmaya yardımcı olmaktır. Önceki aşamalarda fırsat alanı oluşturulmuş, bu alanda genel bir amaç belirlenmiş ve bu amaca ilişkin bilgiler toplanmıştı. Bu aşamada ise belirlenen amaca ilişkin çeşitli problem ifadeleri geliştirilir ve bunlar arasından biri veya bunların birleşimleri ile oluşturulan iyi bir problem seçilir. Problemin kalitesi, çözümün kalitesi ile ilişkilidir. İyi problemler, iyi çözümlerin üretilmesini sağlar. Problemler çözüme ilişkin olarak yeni fikirler ve çözümler üretmek için iyi bir başlangıç olmalı, amaç üzerine odaklanmalı, birçok olasılıkların ve seçeneklerin araştırılmasını teşvik etmelidir.

 1. Aşama: Fikir Üretimi

Bu aşamanın amacı, bir önceki aşamada seçilen problemin çözümüne ilişkin fikir üretmektir. Bu aşamada yalnızca üretim vardır, seçme veya eleştirme yoktur. Fikir üretiminde üretilen fikirlerin kalitesinden çok sayısı önemlidir. Fikirlerin ne kadar iyi veya kötü oldukları bu aşamada önem verilecek bir durum değildir. Bazen olur ki, saçma görünen fikirler en ideal çözümler olabilirler. Üretilen yeni fikirlerin başarılı bir şekilde uygulanan, kullanılabilir çözümlere dönüştürülebilmeleri için bu fikirlerin üzerinde daha fazla çalışılması gerekebilir. Üretme aşamasına, seçilen problem ifadesi yeterince incelenerek başlanmalıdır. Daha sonra beyin fırtınası ile problemin çözümüne ilişkin fikir üretilmelidir. Bu fikirlerin kendileri çözüm değil çözüm fikirleridir.

 1. Aşama: Çözüm Seçimi

Bu aşamada, önceki aşamada ortaya atılan fikirleri daha da geliştirmek ve olası çözümlere dönüştürmek amacıyla üretilen fikirler belirli ölçütler kullanılarak değerlendirilmekte ve en iyi çözüm veya çözümler seçilmektedir. Çözüm, fikirden farklıdır. Çünkü fikirler aniden ortaya çıkmış, olgunlaşması gereken ham düşünceler olabilirler. Oysa çözüm daha ayrıntılı ve problem odaklıdır.

Bu aşamaya en iyi çözümün doğrudan seçimi ile başlanması veya ‘’bu fikirlerden hangisi en iyidir?’’ yargılaması ile başlanması iyi fikirlerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Yargılama, kişiyi ‘’ya o ya bu’’ şeklinde zorlayarak bir tür zihinsel blok oluşturmaktadır. Tabi ki bu aşamada çözümlerin eleştirisi yapılmaktadır. Ancak bu eleştiriler öncelikle çözümlerin daha da geliştirilmesi için yapılmaktadır.

 1. Aşama: Kabul Oluşturma

İyi bir fikir başarılı uygulamayı garanti etmeyecektir. Fikir ne kadar iyi olsa da onu benimseyenler kadar karşı çıkanlar da hep olacaktır. Bu aşamada, bir önceki aşamada seçilen çözüme veya çözümlere yardımcı olabilecek ve karşı çıkabilecek koşullar belirlenir ve çözümün gerçekleştirilmesine yönelik ayrıntılı bir uygulama planı geliştirilir

Eğitim Süresi: 12 HAFTA
YAŞ                  : 9-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ROBOTİK

Robotik, makine mühendisliği beraberinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve kontrol mühendisliği dallarının ortak çalışma alanıdır. Robotlar bir yazılım aracılığıyla yönetilen ve yararlı bir amaç için iş ve değer üreten karmaşık makinelerdir. Erken yaşta Robotik ile ilgili temel prensiplerle bir araya gelmek artık çağımız eğitimi açısından gerekli hale geldi. Başlangıç seviyesinden itibaren aşama aşama geliştirmeyi planladığımız bu ders ile çocuklar robot kontrol dünyasına giriş yapacak, var olan deneyimlerini geliştirecek ve çağımızın kazanımlarını elde etme yolunda ilerleyecekler.

Eğitim Süresi : 12 HAFTA

YAŞ                  : 6-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ÇİZGİ FİLM ANİMASYON

Yapım yılı 1908 olan “Fantasmagorie” tarihin ilk gerçek animasyon filmidir. 700 adet resim çizmiş ve resimlerin her biri art arda ekleme tekniği ile animasyona dönüşmüştür. İlk başlarda çizim yeteneğinin iyi olması gerekirken günümüzde teknolojinin artması ileilgi duyan herkes animasyon tasarımcısı olabilmektedir. Başlangıç seviyesinden aşama aşama geliştirmeyi planladığımız çizgi film animasyon eğitimleri ile öğrencilerin hem hikayeleştirme ve problem çözme becerileri hem de animasyon tasarımı ve oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Süresi : 12 HAFTA

YAŞ                  : 7-11

Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ZEKA & STRATEJİ OYUNLARI ATÖLYESİ

Yalnızca 30 saatlik bir Zeka/Akıl oyunları çalışması ile çocukların IQ skorlarında 12 puanlık artış bilimsel çalışmalarla gözlemlenmiş, aynı zamanda mantıklı düşünebilme puanlarının %35 arttığı  kanıtlanmıştır.Bu atölye çalışmalarında hedefimiz, öğrencilerimizin sahip oldukları özelliklerini daha kullanılabilir kılarak sistematize etmektir. Problem çözebilme, mantık yürütebilme, görsel- uzamsal zeka, sıralı düşünebilme, geometrik algı gibi kazanımlara sahip ve uluslar arası alanda aldıkları ödüllerle kazanımları kanıtlanmış zeka oyunlarını belirli bir sistem ve sırada, zorluk dereceleri ilerleyen seviyeleri çözerek oynamayı hedefleyen bu atölyede beklentimiz herhangi bir problemin üstesinden gelmek, sabır ve motivasyon gibi alanlarda da deneyim ve kazanım elde etmektir.

Eğitim Süresi : 12 HAFTA

YAŞ                  : 6-12
Başvuru          : 0507 159 16 17 Numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Tel : 224 410 0008

Cep : 0507 159 16 17

Email : iletisim@puyedakademi.com