PUYED ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

EĞİTİM YERİ: Püyed Akademi Merkezi

EĞİTİMİN GÜNLERİ:   

1. Modül 8-15-22-19 Şubat 2020

2. Modül 7-14-21-28 Mart 2020

3. Modül 18 – 25 Nisan – 2 – 9 Mayıs 2020

EĞİTİMİN SAATLERİ: 15:00 – 19:00 arası

EĞİTİMİN SÜRESİ:  48 SAAT

KONTENJAN: 25 Kişi

MODÜL 1

8 ŞUBAT 2020 : ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERDE SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM VE SORUNLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR”

Eğitimci:  Arş. Gör. N. Ece Ünal

15 ŞUBAT 2020 : “BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME VE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR”

Eğitimci: Dr. Olcay Karaca

22 ŞUBAT 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERDE STEM EĞİTİMİ VE ETKİNLİK TASARIMI”

Eğitimci: Çelebi Kalkan

29 ŞUBAT 2020 : “İKİ KERE FARKLI ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”

Eğitimci: Doç. Dr. Marilena Z. Leana-Taşçılar

MODÜL 2

7 MART 2020 : 1. Oturum: “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN MÜFREDAT İLKELERİ/MODELLERİ”

2. Oturum: “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ VE BU BECERİLERİN DESTEKLENMESİ”

Eğitimci: Uzm. Cansu Aldemir

14 MART 2020 : 1. Oturum: “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN ZENGİNLEŞTİRME / FARKLILAŞTIRMA / HIZLANDIRMA”

Eğitimci: Dr. Şule Demirel


                            2. Oturum: “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRMA”


Eğitimci: Dr. Nilgün Kirişçi

21 MART 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERDE YARATICILIĞIN DESTEKLENMESİ / YARATICILIK TEKNİKLERİ UYGULAMA ÇALIŞTAYI – 1”

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı

28 MART 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN YARATICILIK TEKNİKLERİ UYGULAMA ÇALIŞTAYI – 2”

Eğitimci: Uzm. Cansu Aldemir

MODÜL 3

18 NİSAN 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLERDE KRİTİK DÜŞÜNMENİN DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI”

Eğitimci: Uzm. Cansu Aldemir

25 NİSAN 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN ÖĞRETİM PROGRAM MODELLERİ”

Eğitimci: Uzm. Cansu Aldemir

2 MAYIS 2020 : “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN PROGRAM TASARIM ÇALIŞTAYI – 1”

9 MAYIS 2020 : 1. Oturum: “ÜSTÜN POTANSİYELLİ BİREYLER İÇİN PROGRAM TASARIM ÇALIŞTAYI – 2”

                            2. Oturum: “EĞİTİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI”		

Üstün Potansiyelli Öğrenciler İçin Öğretmen Eğitimi

Bilgi paylaştıkça güzeldir.


Üstün Potansiyelli öğrencilerin çoğu farklı ve özel bir eğitime ihtiyaç duyar. Başarıya ulaşmaları, mutlu olmaları, ihtiyaçlarını gidermeleri için özel eğitim şarttır. Fakat Türkiye de üstün potansiyelli çocukların kendilerini ait hissedecekleri bir okul, eğitim programı veya kurum bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu imkansızlığı aşmanın öncelikli yolu öğretmenlerimizden geçmektedir.
Bursa’da yıllardır aktif olarak Üstün Potansiyelli bireyleri/ailelerini ve öğretmenlerini doğru eğitimsel stratejilerle buluşturan PüyedAkademi olarak, henüz fark edilememiş ya da hiçbir destek alamayan tüm üstün potansiyelli çocuklara ulaşabilmek için deneyimlerimizi ve öğrendiklerimizi tüm eğitimcilerle paylaşmaya karar verdik.

Nasıl Başvuracağım:

– Öncelikle Yazılı Tüm Bilgilendirmeler İncelenir.

-Sonra aşağıda bulunan başvuru formu doldurulur ve gönderilir.

-Gönderilen form PüyedAkademi yetkililerine ulaştığında sizinle telefonla iletişime geçilir.

-Ödeme yapıldıktan sonra kaydınız kesinleştirilir.

Kimler Katılabilir
  • Üniversitelerin İlgili bölümden mezun tüm öğretmenler.
  • Alana ilgi duyan Lisans 4. sınıf öğrencileri.
DİĞER:

* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara farklı araştırma ve ödevler verilebilir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacaktır.
* Eğitimde %85 devam zorunluluğu vardır.

Notlar: 
* Kurumumuz eğitimci değişikliği yapma hakkına sahiptir.
* Eğitim yeri farklı kurumun eğitim yerlerinde de yapılabilir.
* Kurumumuz gerektiğinde eğitim tarihi değişikliği ve yeni içerik düzenlemesi yapabilir.

Eğitime Katkı Sağlayacak Akademisyenler

 

 

Doç. Dr. Marilena Zinovia LEANA TAŞCILAR

 

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, Deneysel Psikoloji, 2005-2009

Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, Klinik Psikoloji, 2002-2005

Lisans Çift Anadal, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hasan Ali Yücel EĞitim, Yabancı Diller Eğitimi, 1999-2003

Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hasan Ali Yücel Eğitim, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, 1998-2002

YAPTIĞI TEZLER

Doktora, “Üstün ve Normal Zekalı Çocuklarda Çalışma Belleği ve Yönetici İşlevlerin İncelenmesi ve İhtiyaçlarına Yönelik bir Eğitim Programının Geliştirilmesi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ens Deneysel Psikoloji Temmuz, 2009.

Yüksek Lisans, “Üstün Zekalı ve Normal Çocuklarda Yönetsel İşlevler:Londra Kulesi Testi”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ens Klinik Psikoloji Temmuz, 2005.

Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı

Lisans eğitimini Türkiye dereceli olarak İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitiminde yapan Ayşin KAPLAN SAYI, yüksek lisans ve doktora eğitimini yine İstanbul Üniversitesinde Özel Eğitim Üstün Zekâlıların Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. MEB’de sekiz yıllık öğretmenlik yapan Sayı, Y.lisans eğitimine başlamadan önce aldığı seçmeli dersle Üstün Zekâlılar Eğitimi alanıyla tanışmış olup, 2003 yılından beri alanla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Üstün Zekâlılar Proje okulunda asistanlık, öğretmenlik ve yöneticilik deneyimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde Üstün Zekâlılar Zenginleştirme Eğitimi programı eğitmenliğini yürütmüş, 2013 Mayıs ayından 2018 yılına kadar Yrd. Doç. Dr olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin hem eğitim koordinatörlüğünü hem de yöneticiliğini yürütmüştür. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölüm Başkanlığını yürütmüş olan SAYI, Eğitim Fakülteleri ve Programlarını Değerlendirme Derneği (EPDAD) Genel Sekreterlik görevinde bulunmuştur. Şu anda Bahçeşehir  Üniversitesi Üstün Zekâlılar ve Üstün Yetenekliler Bölüm Başkanlığını yürüten SAYI, alanla ilgili Uluslararası konferans ve seminerler düzenlemekte, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projeler yürütmekte, akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Dr. Şule Demirel

Anadolu Üniversitesi, ÜYEP Merkezi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yeteneklilerin Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışan Şule Demirel, aynı zamanda ÜYEP’de programın kurulduğu yıl olan 2007 yılından bu yana Karakter Eğitimi derslerini yürütmektedir. Ayrıca program bünyesindeki öğrencilerin aile eğitimlerine rehberlik etmektedir. Kendisi üstün zekâlıların eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlamış, aynı alanda doktorasına devam etmektedir. Türkiye’nin ilk yerli zekâ ölçeği ASİS’in yazarlarından biridir. Üstün yetenekli öğrencilerde karakter gelişimi, değerler eğitimi ve üstün zekânın sosyokültürel boyutları çalıştığı konular arasındadır.

 

Dr. Olcay Karaca

1970 İzmir doğumludur. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-99 İzmir Atatürk Eğitim hastanesi nöroloji ihtisası yaptı, Nöroloji Uzmanı oldu. 1999 yılında 6 ay süreyle İzmir Atatürk eğitim hastanesinde Nöroloji Uzmanı olarak çalıştı. 1999-2001 yılları Nöroloji Uzmanı olarak Torbalı Devlet Hastanesinde Mecburi hizmet Yaptı. 2000-2005 yılları arasında Psikodarama eğitimi aldı. (Abdükadir Özbek Psikodrama Enstitüsü) Grup Terapisti ve Psikodrama Asistanı oldu. 2002-2003 arası Selçuk Devlet Hastanesinde Başhekim ve Nöroloji Uzmanı olarak çalıştı. 2003-2014 arasında Alsancak Devlet hastanesinde ve Özel Muayenehanesinde Nöroloji Uzmanı olarak çalıştı, Özel Muayenehanesinde EEG tetkikleri yaptı. 2012 yılında Kâtip çelebi Üniversitesinde 6 ay süreyle Nörofizyoloji (EMG) bölümünde çalıştı. Aynı yıl Alsancak Devlet Hastanesindeki görevine dönüp EMG laboratuvarını kurdu. 2014 yılında kamudaki görevinden ayrılıp, Özel bir hastanede Nöroloji uzmanı olarak çalıştı. Aynı dönemde bir Vakıf Huzurevi’ nde Doktorluk ve Yöneticilik yaptı. Nöroloji Uzmanlığı Döneminde birçok ulusal ve uluslararası kongre ve eğitimlere katılmış olup, yayın ve bildiriler sunmuştur. 2016 yılında ODİS – Okul Disleksi’yi kurdu. Halen bu kurumda eğitimci, yönetici ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Tony Buzan Zihin Haritaları Öğretmenliği ve Üstün Yeteneklilerde TABA Öğretmenliği sertifikaları vardır. Özel ilgi alanları Öğrenmenin Nörobiyolojisi, Dislekside Teknoloji Kullanımı ve Üstün Zekalı Çocukların Eğitimidir. Dr. Olcay karaca, Dr. Deniz Tirit Karaca’nın Eşi ve Selin Karaca’nın babasıdır.

 

Uzm. Yeşim Salgut

1989 yılında Adana’da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Öğretmenliğini bitirdi. 2011 yılında Zihinsel Engelliler Öğretmenliği hizmet içi eğitim programını tamamladı. Bahçeşehir üniversitesinde Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitimi yüksek lisans programını tamamlamak üzeredir. Üstün zeka ve üstün yetenek, öğrenme güçlüğü, davranış bozuklukları, asperger sendromu, yüksek işlevli otizm gruplarının yanı sıra iki kere farklı çocuklarla çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) başhakemi, antrenörü ve eğitimcisidir.

Halen uluslararası bir okulda öğretmenlik yapmaya ve Bilim ve Sanat Köşkü’nde

 

 

Çelebi Kalkan

Değerli Eğitimci Çelebi KALKAN, ulusal-uluslararası birçok kongrede STEMin Eğitimde Etkin Kullanımı ve Üstün Yetenekli Çocuklar İçin STEM ile Çocuk Girişimcilik konularında birçok bildiri sunmuştur.

2009 yılında kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 2014 yılında dâhil olduğu, Avrupada STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan Scientix Projesinde 2017 yılında elçi olmaya hak kazanan Çelebi KALKAN aynı zamanda Global Matematik Türkiye Elçisidir.

Eğtitim programımıza katılım için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Program ile ilgili yazılı bilgilendirmeleri ve program koşullarını okudum