Yaratıcı Problem Çözme

Yaratıcı Problem Çözme

Eğitim Başlangıç Tarihi:

Saat: 16:30 – 17:30

Eğitim Süresi: 8 Hafta

Eğitim Ücreti:  

Yaş:  7-12

Başvuru:  Aşağıdaki formu doldurarak  ön başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere telefonla geri dönüş yapılarak randevu verilecektir.

Program ile ilgili yazılı bilgilendirmeleri ve program koşullarını okudum

YARATICI PROBLEM ÇÖZÜMÜ TEKNİĞİ

Yaratıcı Problem Çözümü tekniği (YPÇ), yapılandırılmış aşamalardan oluşan ve problemlere yaratıcı çözümler üretmek kadar yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir tekniktir. İlk olarak Osborn’un ve Parnes’in çalışmalarıyla ortaya çıkan bu teknik günümüze dek geliştirilerek kapsamı genişletilmiştir. Yaratıcı Problem Çözümü tekniği, fırsat oluşturma, bilgiyi keşfetme, problem şekillendirme, fikir üretme, çözüm geliştirme ve kabul oluşturma olarak yapılandırılmış altı aşamadan oluşmaktadır (Triffinger, Isaksen & Sead-Dorval, 2006). YPÇ’nin her aşaması öncelikle fikir üretimi ile başlar daha sonra bu fikirlerin eleştirilmesi ve seçimi ile devam eder. Her aşamanın başlangıcında çoğul düşünme (bir probleme ilişkin olarak çok sayıda fikir üretimi), sonrasında ise tekil düşünme (bir probleme ilişkin olarak en doğru veya en iyi fikrin seçimi) becerileri kullanılır.

YPÇ’yi kullandığımızda aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecek ve bunlara ilişkin becerilerimizi geliştireceğiz.

 • Yeni fırsatların, zorlukların ve amaçların tanılanması
 • Sorun durumu oluşturan en önemli zorluğu keşfedebilmek amacıyla soruna ilişkin bilgilerin ve verilerin toplanması ve incelenmesi
 • Problemin çeşitli biçimlerde ifade edilmesi ve problem çözümüne ilişkin fikirleri kıvılcımlayabilecek problem ifadesinin seçilmesi
 • Seçilen problemin çözümü ile ilgili olarak çok çeşitli ve sıradışı fikirlerin üretilmesi
 • Olası çözüm fikirlerini incelemek ve seçmek amacıyla çeşitli ölçütlerin belirlenmesi
 • Olası çözümlerin değerlendirilmesi
 • En iyi çözümlerin seçilmesi
 • Ayrıntılı bir uygulama planının tasarlanması ve bunun uygulanması

 

 1. Aşama: Fırsat Oluşturma

Bu aşamanın amacı zorlukları, sorun durumlarını veya ilgileri araştırarak üzerinde çalışma yapılabilecek kapsamlı genel bir konu veya karışıklık bulmaktır. Bu aşamanın amacı bir problem bulmanın aksine, YPÇ tekniğini kullanabileceğimiz genel bir konu, bir problem alanı veya genel bir ilgi alanı keşfetmektir. Temel sorumuz “üzerinde çalışacağımız zorluk, fırsat veya sorun durumu nedir?” olmalıdır.

 1. Aşama: Bilgi Bulma

Bilgi bulma aşaması; gerçekleştirmek istediğimiz amaca ilişkin evreni keşfetmemize, sorun durumunun en önemli boyutları üzerinde odaklanmamıza ve amaca ilişkin problemleri tanımlamada kullanabileceğimiz bilgilerin toplanmasına yardımcı olur. Bu aşamada amaç hakkında bilinen bilgiler incelenmeli, problem durumunu yeterince anlayabilmek için gerekli olan ek bilgiler saptanmalı ve toplanmalıdır.

 1. Aşama: Problem Bulma

Bu aşamanın amacı; üzerinde çalışılabilecek, fikir kıvılcımlayıcı, çeşitli çözümlere açık, yeterince spesifik ve amacımıza ilişkin bir problem ifadesi oluşturmaya yardımcı olmaktır. Önceki aşamalarda fırsat alanı oluşturulmuş, bu alanda genel bir amaç belirlenmiş ve bu amaca ilişkin bilgiler toplanmıştı. Bu aşamada ise belirlenen amaca ilişkin çeşitli problem ifadeleri geliştirilir ve bunlar arasından biri veya bunların birleşimleri ile oluşturulan iyi bir problem seçilir. Problemin kalitesi, çözümün kalitesi ile ilişkilidir. İyi problemler, iyi çözümlerin üretilmesini sağlar. Problemler çözüme ilişkin olarak yeni fikirler ve çözümler üretmek için iyi bir başlangıç olmalı, amaç üzerine odaklanmalı, birçok olasılıkların ve seçeneklerin araştırılmasını teşvik etmelidir.

 1. Aşama: Fikir Üretimi

Bu aşamanın amacı, bir önceki aşamada seçilen problemin çözümüne ilişkin fikir üretmektir. Bu aşamada yalnızca üretim vardır, seçme veya eleştirme yoktur. Fikir üretiminde üretilen fikirlerin kalitesinden çok sayısı önemlidir. Fikirlerin ne kadar iyi veya kötü oldukları bu aşamada önem verilecek bir durum değildir. Bazen olur ki, saçma görünen fikirler en ideal çözümler olabilirler. Üretilen yeni fikirlerin başarılı bir şekilde uygulanan, kullanılabilir çözümlere dönüştürülebilmeleri için bu fikirlerin üzerinde daha fazla çalışılması gerekebilir. Üretme aşamasına, seçilen problem ifadesi yeterince incelenerek başlanmalıdır. Daha sonra beyin fırtınası ile problemin çözümüne ilişkin fikir üretilmelidir. Bu fikirlerin kendileri çözüm değil çözüm fikirleridir.

 1. Aşama: Çözüm Seçimi

Bu aşamada, önceki aşamada ortaya atılan fikirleri daha da geliştirmek ve olası çözümlere dönüştürmek amacıyla üretilen fikirler belirli ölçütler kullanılarak değerlendirilmekte ve en iyi çözüm veya çözümler seçilmektedir. Çözüm, fikirden farklıdır. Çünkü fikirler aniden ortaya çıkmış, olgunlaşması gereken ham düşünceler olabilirler. Oysa çözüm daha ayrıntılı ve problem odaklıdır.

Bu aşamaya en iyi çözümün doğrudan seçimi ile başlanması veya ‘’bu fikirlerden hangisi en iyidir?’’ yargılaması ile başlanması iyi fikirlerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Yargılama, kişiyi ‘’ya o ya bu’’ şeklinde zorlayarak bir tür zihinsel blok oluşturmaktadır. Tabi ki bu aşamada çözümlerin eleştirisi yapılmaktadır. Ancak bu eleştiriler öncelikle çözümlerin daha da geliştirilmesi için yapılmaktadır.

 1. Aşama: Kabul Oluşturma

İyi bir fikir başarılı uygulamayı garanti etmeyecektir. Fikir ne kadar iyi olsa da onu benimseyenler kadar karşı çıkanlar da hep olacaktır. Bu aşamada, bir önceki aşamada seçilen çözüme veya çözümlere yardımcı olabilecek ve karşı çıkabilecek koşullar belirlenir ve çözümün gerçekleştirilmesine yönelik ayrıntılı bir uygulama planı geliştirilir.